**ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้กับ Chrome และ Internet Explorer (IE) เท่านั้น (ถ้าใช้ IE แล้ว ไม่สามารถคลิกเปิดหนังสือได้ ให้ set ค่าระบบ IEใหม่ ดังนี้
เปิดระบบสารบรรณ --> Tool --> Compatibility view settings -->จะมีเลข 123.242.177.1 ปรากฎ ให้กดปุ่ม Add ---> กด Close แล้ว refresh (กด F5) ที่หน้าระบบสารบรรณ 1 ครั้ง )
หรือ login เข้าระบบใหม่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตรัง